ADVOKAT MARIT ERIKSSON AS

 

yter juridisk bistand til private og

næringsdrivende på mange rettsområder.

Våre fagområder

FAGOMRÅDER

Fast eiendoms rettsforhold

Arv og familie

Arbeidsrett

 Kjøp og salg av eiendom

Reklamasjonssaker etter kjøp/salg