FAGOMRÅDER

Fast eiendoms rettsforhold

Rådgivning og juridisk bistand ved spørsmål og tvister som gjelder fast eiendom, bl.a.

 • Bruksretter generelt – stiftelse, bortfall

 • Veiretter/veilag

 • Gjerde-og beitespørsmål

 • Sameieproblematikk

 • Naboforhold

 • Tomtefeste

 • Odelsrett

 • Eiendomsgrenser

 • Delingssaker/fradeling tomter

 • Konsesjon

 • Jordskifte

 • Etablering hytteforening

 • Bolig- og husleiespørsmål

Kjøp og salg av eiendom

Avklare nødvendige juridiske spørsmål i forkant av salg.

Når kjøper og selger har funnet hverandre, kan vi bistå med:

 • Kjøpekontrakt

 • Skjøte

 • Tinglysing og sletting av heftelser

 • Oppgjør

Reklamasjonssaker etter kjøp/salg

 • Juridisk bistand i reklamasjonssaker etter avhendingsloven - etter kjøp/salg fast eiendom

 • Reklamasjonssaker etter håndverkertjenester mm

 • Reklamasjonssaker etter kjøp/salg av bil og annet løsøre

Arv og familie

 • Samboeravtale

 • Juridisk bistand ved samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse

 • Ektepakt / Særeie

 • Testament

 • Fremtidsfullmakt

 • Skifte av dødsbo

Arbeidsrett

Juridisk bistand i oppsigelsessaker

Alminnelig praksis

Ut over det som står nærmere spesifisert under fagområder bistår vi med generell juridisk rådgivning. 

Ta kontakt