Kompetanse

Fagområder

Fast eiendoms rettsforhold

Rådgivning og juridisk bistand ved spørsmål og tvister som gjelder fast eiendom, bl.a.

 • Bruksretter generelt – stiftelse, bortfall
 • Gjerde-og beitespørsmål
 • Naboforhold
 • Odelsrett
 • Delingssaker/fradeling tomter
 • Jordskifte
 • Bolig- og husleiespørsmål
 • Veiretter/veilag
 • Sameieproblematikk
 • Tomtefeste
 • Eiendomsgrenser
 • Konsesjon
 • Etablering hytteforening

Kjøp og salg av eiendom

Avklare nødvendige juridiske spørsmål i forkant av salg.

Når kjøper og selger har funnet hverandre, kan vi bistå med:

 • Kjøpekontrakt
 • Skjøte
 • Tinglysning og sletting av heftelser
 • Oppgjør

Arv og familie

 • Samboeravtale
 • Ektepakt / Særeie
 • Fremtidsfullmakt
 • Juridisk bistand ved samlivsbrudd, separasjon og skilmisse
 • Teastament
 • Skifte av dødsbo

Arbeidsrett

Juridisk bistand i oppsigelsessaker

Alminnelig praksis

Ut over det som står nærmere spesifisert under fagområder bistår vi med generell juridisk rådgivning. 

Kontakt oss

Advokat Marit Eriksson AS

Oppdal Næringshus
Inge Krokanns veg 9, 7340 Oppdal

Kontaktinformasjon

Da kan du enkelt ta kontakt med oss ved å benytte deg av kontaktskjema.

Vår adresse

Oppdal Næringshus
Inge Krokanns veg 9, 7340 Oppdal

Telefon

+47 416 82 167

Epost

post@advokatioppdal.no