Om oss

Advokat Marit Eriksson

Informasjon

Telefon

+47 416 82 167

Epost

post@advokatioppdal.no

Tidslinje

Utdanning

1987
i
1987

Sivilagronom, stuieretning allsidig jordbruk

Norges Landbrukshøgskole, Ås

1994
i
1994

Miljørett spesialfag og miljøforvaltning

Universitetet i Oslo

1995
i
1995

Juridisk embetseksamen

Universitetet i Oslo

1997
i
1997

Master i tysk rett og europarett LL.M

UniversitätTrier, Tyskland

Tidslinje

Erfaring

1987 - 1995
i
1987 - 1995

Fylkesagronom

Landbruksrådgiver ved landbrukskontor, landbrukslærer/lektor

1995 - 1996
i
1995 - 1996

Førstekonsulent i Landbruksdepartementet

Avdeling for arealforvaltning

1997 - 1999
i
1997 - 1999

Dommerfullmektig

Nedre Telemark sorenskriverembete

1999 - 2002
i
1999 - 2002

Amanuensis ved Norges Landbrukshøgskole

Ås  (i dag: NMBU)

2002 - I dag
i
2002 - I dag

Egen advokatpraksis

dels i kontorfellesskap med andre advokater