SALÆR OG PRISER

 

Se oversikt

Tilleggsinformasjon

(*barnefordelingssaker, tvist om økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd, oppsigelse og avskjed i arbeidsforhold, oppsigelse i husleieforhold, voldsoffererstatning og noen klagesaker etter folketrygdloven)

Advokaten avklarer sammen med deg om saken dekkes av din rettshjelpsforsikring eller som fri rettshjelp av det offentlige. I de fleste saker mottar klienten en oppdragsbekreftelse  fra advokaten hvor vilkårene for det aktuelle oppdraget fremgår.

Ta kontakt

Medgått tid

Utgangspunktet for beregning av advokatsalær er medgått tid. Normal timesats er for tiden kroner 1800 + mva, men varierer fra kr. 1600 - 2500 (pr.time med tillegg for mva.) – avhengig av sakstype og kompleksitet. I tillegg kommer evt. rettsgebyrer og andre utlegg.

 

 

*Unntaksvis avtales avvikende timespris

Fastpris

For enkelte sakstyper kan det om ønskelig avtales en fastpris. Oppgjørsoppdrag etter eiendomsmeglingsloven faktureres alltid etter en på forhånd avtalt fastpris.

 

Rettshjelpforsikring

I mange sakstyper, f. eks. tvister som vedrører fast eiendom, bolig, bil og båt, vil de fleste ha rettshjelpsforsikring knyttet til sin villa-, bil-, og båtforsikring. I slike saker vil det være forsikringsselskapet som dekker det meste av utgiftene til advokat, rettsgebyr  mm. Det vanlige er at klienten betaler en egenandel stor kr. 4.000 i bunn og 20 % av det som påløper av utgifter utover det.

Fri rettshjelp

I enkelte sakstyper dekker det offentlige utgiftene til bruk at advokat og rettsgebyr. Dette gjelder f.eks. private parter i barnevernsaker. Men de fleste sakstyper* som dekkes av det offentlige, krever at klienten betaler en egenandel, samtidig som det er et vilkår at klientens årsinntekt ikke overstiger kr. 350.000 eller formue høyere en kr. 100.000 (enslige).
For Samboer og ektepar så er inntektsgrensen 540 000 kr.